Ахмадеева Ирина Равильевна

Ассистент
Место работы: 
ИСИ СО РАН
Должность: 
м.н.с